Církev

Narodil jsem se v rodině středoškolského profesora, ten ale už v té době byl pověřen vedením sboru církve (tehdy ještě Jednoty českobratrské) v Karlových Varech. Mé dětství i mládí bylo významně ovlivněno kazatelskou dráhou mého otce, to je beze sporu. I když mne navíc významným způsobem formoval i lidský vzor otce po stránce pracovitosti, hledání nových řešení a nestandardních nápadů, byl by omyl se domnívat, že doposud žiju jen z tohoto zdroje.

Zásadní zlom v mém životě nastal o prázdninách 1965, kdy jsme se stěhovali z Prahy do Ostravy. Pod působením pozdějšího kazatele Stanislava Heczka jsem došel ke konstatování, že můj dosavadní život, i když je celkem slušný a lidsky nezávadný, je v Božích očích mizérie, ze které si sám nemohu pomoci. Tenkrát bych to asi tak neformuloval, ale možná i trochu dětské rozhodnutí, že jediný, kdo má právo režírovat můj život je ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus, to mne bez zakolísání provází celý další život. Dokonce si myslím, že teprve později mi plněji došlo, k čemu jsem se tenkrát rozhodl, ale nepochybuji, že hned na počátku to bylo něco opravdového a plnohodnotného.

Pokřtěn jsem byl o několik let později ponořením na Hrádku ve Slezsku. Krátce potom jsem byl přijat za člena Církve bratrské a jsem jím doposud.

Snad až v době smrtelné nemoci manželky Jany jsem ještě výrazněji než dříve zjistil u sebe obdarování k výkladu Bible. Neumím to ničím zdůvodnit ani vysvětlit. Pokud mne tedy někdo vyzve ke službě výkladu Božího slova formou kázání, takové pozvání přijímám. Tak jsem byl využit například ve sborech Církve bratrské: Opava, Bystré, Kyjov, Brno, Liberec, Poděbrady, Úpice, Bohumilice, Poděbrady, Horní Krupá, Hrádek (Těšínsko) a asi i jinde. Osobně z toho mám velký užitek a touto soustředěnější formou mnohem výrazněji poznávám, z čeho se skládá Boží království a jak já, naprosto nepoužitelný v něm mohu být opravdu doma. Je proto přirozené, že jsem bez velkého váhání přijal funkci člena redakce pomůcky čtení Božího slova pro rok 2006 a 2007, vydal jsem pak i čtení "Kážeme Krista" pro rok 2008.